achtergrond


Ter gelegenheid van het Jaarthema, De Gouden Eeuw in Hoorn, heeft de Hoornse verhalenverteller Julian Wijnstein een speciale vertelvoorstelling gemaakt.
Dit in samenwerking met Anne van Delft (regisseur).

Een verrekening van de liefde ?
In deze vertelvoorstelling wordt het verhaal verteld vanuit het perspectief van Tabo Janz.
Tabo was een zwarte bediende, die in dienst was van de Hoornse regent Adriaan van Bredehoff.
Bredehoff was van 1709 tot 1733 bewindhebber van de West-Indische Compagnie, van de Hoornse kamer. Deze handelscompagnie, had het staatsmonopolie op de handel en scheepvaart in Westelijk Afrika, Noord-, en Zuid-Amerika en de Caraïben.
Het verhaal gaat over de bijzondere relatie tussen Tabo en de Hoornse regent.
Slavernij was in Nederland weliswaar verboden, maar de West-Indische Compagnie was onderdeel van het onmenselijke systeem van slavernij in de koloniën. De regent had in zijn functie uitgesproken ideeën over de rol van slaven, maar liet Tabo na zijn dood vrij en liet hem zelfs geld na. Tabo op zijn beurt bleef hier en koos een Nederlandse naam.

De vertelvoorstelling zal op drie verschillende locaties in Hoorn plaatsvinden. Bijzonder is dat elke locatie, met zijn eigen achtergrond en verhaal, uniek is en steeds een andere sfeer en gelaagdheid met zich mee brengt. Informatie over het bijzondere karakter per locatie, vindt u  onder het kopje voorstellingen.